- Samtalsterapi -
Det kan vara en tillfällig kris eller tärande livsmönster som utlöser behov av stöd i form av samtalsterapi.
Vi erbjuder
- Fokuserad korttidsterapi – vanligen 10-12 gånger.
  Konsult: Greta
- Terapi under längre tid när det behövs.
  Konsult: Greta
- Samtalsterapi individuellt eller i grupp.
  Konsult:Lars
- Debriefing.
  Konsult: Lars