- Servicekonceptet SJUTTON -
SJUTTON – en mätbar serviceutbildning för dig som arbetar i kontaktintensiva organisationer och grupper och som vill stärka, behålla och utveckla långsiktiga relationer.
Vi erbjuder
- Utbildningen SJUTTON är att varje individ, efter genomförd träning får en ökad insikt om vilka faktorer som är avgörande för en lyckad kundkontakt.
  Konsult: Titti
- Inspirationsföreläsning i service och beteende.
  Konsult: Titti
- Coachutbildning för dig som har coachansvar för personal med kundmöten.
  Konsult: Titti
- Coaching av personal som har kundrelation.
  Konsult: Titti