- Ledarskap -
För chefer och ledare som vill utveckla sig själva, sina medarbetare och sin affär.
Vi erbjuder
- Ledningsgruppsutveckling
  Konsulter: Greta, Pia, Lars
- Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram
  Konsulter: Greta, Pia, Lars
- Individuellt ledarstöd
  Konsulter: Greta, Pia, Lars