- Medarbetarskap -
För dig som vill utveckla medvetna, ansvarstagande medarbetare som förstår sitt eget värdefulla bidrag till helheten och resultatet.
Vi erbjuder
- Utbildningsinsatser för chefer som vill arbeta aktivt med medarbetarskap.
  Konsulter: Greta, Pia, Lars
- Skräddarsydda utbildningar, workshops och kurser.
  Konsulter: Greta, Pia, Lars
- Inspirationsföreläsningar.
  Konsulter: Lars
- Coaching/handledning individuellt och grupp.
  Konsulter: Greta, Pia, Lars