Pia Fahl Blomqvist
Tel: 0702-84 07 27

- Pia Fahl Blomqvist -

Diplomerad organisationskonsult och coach från Gestaltakademin. Certifierad för SMC Ledarprofil©. Lång erfarenhet från servicebranschen, varav 15 år i ledande positioner.

Viktigt för mig:

Att bygga arbetsplatser där vi talar med varandra istället för om varandra. Miljöer som främjar utveckling och framgång – tillsammans. Centrala begrepp är kommunikation, eget ansvar och egna val, medvetenhet och helhetsperspektiv.

Specialkompetens:

Chefs- och medarbetarutveckling med inriktning på det operativa och praktiska ledarskapet. Utveckling som bidrar till att  individen, gruppen och organisationen samverkar för bästa möjliga måluppfyllelse, byggt på ansvarstagande på alla nivåer.

Arbetar med:

Konsult, coach/handledare med fokus på HUR frågorna. Jag coachar chefer och medarbetare, individuellt och i grupp. Leder lärande erfarenhetsutbyte och kommunikationsträning. Tränar andra i coaching. Idag arbetar jag bl.a. tillsammans med Folksam, Skanska, Fortifikationsverket, Chefsnätverket Close och Älmhults kommun.