Lars Carlsson
Tel: 0702 – 66 94 45

- Lars Carlsson -

Fil.kand. i Beteendevetenskap, Dipl. Gestaltterapeut vid Gestalt Akademin i Skandinavien, PG Dip Psykoterapi vid Derby University och ledarutbildningar. Har många års erfarenhet av att arbeta i högre chefsbefattningar och har planerat och genomfört omfattande organisationsförändringar. Jag har arbetat i idéburna organisationer med människor i utsatta situationer både i Sverige och internationellt.

Viktigt för mig:

Att utvecklas som ledare eller medarbetare går alltid hand i hand med personlig utveckling. Även om vi har olika roller i livet så är vi en och samma individ därför är det viktigt att arbeta med helheten i livet. En stark självbild, ansvarstagande och en tydlig kommunikation skapar förutsättningar för ett bra samspel med omvärlden och ett gott arbetsklimat.

Specialkompetens:

Utifrån min egen gedigna erfarenhet av att arbeta i ledande ställning i kombination med beteendevetenskaplig och terapeut utbildning finns en god grund för att arbeta med medarbetarskaps-, ledarskapsutveckling och personlig utveckling. Har arbetat i många år med organisationer som leds av en tydlig verksamhetsidé, med organisationskulturfrågor och med frågor som rör kulturmöten.

Arbetar med:

Konsult, coach/handledare för chefer och medarbetare, individuellt och i grupp. Utvecklings- och förändringsarbete inom företag och organisationer. Arbetar också med krishantering, debriefing och samtalsterapi.